Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K

  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited
Hướng dẫn các thủ tục về Bảo hiểm thất nghiệp Hướng dẫn các thủ tục về Bảo hiểm thất nghiệp
Hướng dẫn chi tiết về Bảo hiểm thất nghiệp, đối tượng tham gia, điều kiện và những thủ tục cần thiết để thực hiện nhận trợ cấp thất nghiệp

HTKK 3.8.5 – Nâng cấp ứng dụng kê khai thuế

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.8.5, ứng dụng khai thuế 3.8.5 đáp ứng hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất. Download HTKK 3.8.5 mới cập nhật ngày 25/06/2018 của Tổng cục thuế

Phần mềm kế toán nào tốt cho Doanh nghiệp?

Phần mềm kế toán nào tốt cho Doanh nghiệp
Trong số rất nhiều phần mềm kế toán trôi nổi trên thị trường, đâu mới là lựa chọn phù hợp cho người sử dụng ? Chúng ta sẽ cùng xét tới các tiêu chí xác định các yếu tố cần và đủ đối với một phần mềm kế toán để lựa chọn phần mềm phù hợp với nhất với doanh nghiệp.