fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế xuất nhập khẩu

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế xuất nhập khẩu

Đại lý thuế Hải Phòng tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế xuất nhập khẩu, tra cứu các văn bản pháp luật về Thuế xuất nhập khẩu.

(*) Click vào số hiệu văn bản để có thể xem chi tiết và download

Số Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
45/2005/QH11 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc hội 01/01/2006 Luật
71/2014/QH13 Luật số 71/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 của Quốc hội khoá XIII sửa đổi các Luật về thuế 2014 01/01/2015 Luật
19/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH hợp nhất Luật thuế xuất nhập khẩu 01/01/ 2006 Văn bản hợp nhất
107/2016/QH13 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 do Quốc hội khoá XIII ban hành 01/09/ 2016 Luật
149/2005/NĐ-CP Nghị định 149/2005/NĐ-CP thi hành luật thuế XNK 01/01/2006 Nghị định
87/2010/NĐ-CP Nghị định 45/2005/QH11 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 01/10/2010 Nghị định
12/2015/NĐ-CP Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn sửa đổi Luật và Nghị định về thuế 01/01/2015 Nghị định
51/2016/TT-BTC Thông tư 51/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đăi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của biểu thuế nhập khẩu ưu đăi ban hành kèm theo thông tư số 182/2015/tt-btc ngày 16/11/2015 của bộ trưởng bộ tài chính 02/05/2016 Thông tư
09/VBHN-BTC Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu 26/05/2015 Văn bản hợp nhất
08/2015/NĐ-CP Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về thủ tục hải quan 15/03/2015 Nghị định
113/2005/TT-BTC Thông tư 113/2005/TT-BTC về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 01/01/2006 Thông tư
48/2016/TT-BTC Thông tư 48/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đăi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 18/03/2016 Thông tư
02/2016/TT-BCT Thông tư 02/2016/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016 từ 11/03/2016 đến 31/12/2016 Thông tư
31/2016/TT-BTC Thông tư 31/2016/TT-BTC bổ sung mặt hàng dung môi n-hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào chương 98 của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 08/04/2016 Thông tư
25/2016/TT-BTC Thông tư 25/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đăi đối với mặt hàng diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mă hàng 3105.30.00 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đăi 03/04/2016 Thông tư
16/2016/TT-BTC Thông tư 16/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đăi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đăi 06/03/2016 Thông tư
05/2016/TT-BTC Thông tư 05/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đăi 27/02/2016 Thông tư
01/2016/TT-BCT Thông tư 01/2016/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 từ 05/01/2016 đến 31/12/2016 Thông tư
217/2015/TT-BTC Thông tư 217/2015/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo quyết định số 52/2015/qđ-ttg ngày 20/10/2015 của thủ tướng chính phủ 14/02/2016 Thông tư
216/2015/TT-BTC Thông tư 216/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện hiệp định thương mại song phương giữa chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và chính phủ nước CHDCND Lào từ 14/02/2016 đến 03/10/2020 Thông tư
56/2015/TT-BCT Thông tư 56/2015/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào 01/01/2016 Thông tư
201/2015/TT-BTC Thông tư 201/2015/TT-BTC ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của việt nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018 20/12/2015 Thông tư
184/2015/TT-BTC Thông tư 184/2015/TT-BTC quy định thủ tục về kê khai, bảo lănh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh 01/01/2016 Thông tư
182/2015/TT-BTC Thông tư 182/2015/TT-BTC ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế 01/01/2016 Thông tư
174/2015/TT-BTC Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 01/01/2016 Thông tư
72/2015/TT-BTC Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp 26/06/2015 Thông tư
44/2015/TT-BTC Thông tư 44/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đăi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đăi đặc biệt asean-hàn quốc giai đoạn 2015-2018 30/03/2015 Thông tư
70/2014/TT-BTC Thông tư 70/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa lỏng; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng 11/07/2014 Thông tư
128/2013/TT-BTC Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục Hải Quan 01/11/2013 Thông tư
80/2014/TT-BTC Thông tư 80/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 111/2012/tt-btc ngày 04/7/2012 của bộ tài chính ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan 07/08/2014 Thông tư
111/2012/TT-BTC Thông tư 111/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan 18/08/2012 Thông tư
11/2012/TT-BTC Thông tư 11/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan 20/03/2012 Thông tư
54/2014/QĐ-TTg Quyết định 54/2014/QĐ-TTg về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo 15/11/2014 Thông tư

 

Văn bản liên quan

Số Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
217/2015/TT-BTC Thông tư 217/2015/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan; quản lý thuế 14/02/2016 Thông tư

 

Văn bản Hải quan

Đại lý thuế Hải Phòng tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất văn bản pháp luật về Hải quan, tra cứu các văn bản pháp luật về Hải quan.

Số Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
39/2015/TT-BTC Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 01/04/2015 Thông tư
38/2015/TT-BTC Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 01/04/2015 Thông tư

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online