fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Kế toán

Mức lương tối thiểu vùng 2018

Mức lương tối thiểu vùng 2018 áp dụng đối với người lao động
Từ năm 2018, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp đã được điều chỉnh tăng lên từ 180.000 – 230.000 đồng/tháng tùy theo từng vùng so với năm 2017, ngoài ra cũng quy định cụ thể về mức lương làm căn cứ đóng BHXH gồm lương và phụ cấp...

Hệ thống báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Hệ thống báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp...

Hệ thống báo cáo tài chính theo Quyết định 15

Hệ thống báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế...

Hệ thống biểu mẫu giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội

Biểu mẫu
Hệ thống biểu mẫu giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội, xem, tra cứu và download biểu mẫu giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội, cập nhật các biểu mẫu giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội mới nhất tại vnaahp.vn...