fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin Khách hàng của ThangLong-TDK-MB

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Khu vực miền Bắc (Sau đây gọi tắt là “Vnaahp” hoặc “Chúng tôi” hoặc “ThangLong-TDK-MB”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình thông qua wesite www.kiemtoanthanglong.vn
Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của ThangLong-TDK-MB được cung cấp trên website này.
ThangLong-TDK-MB đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.

1. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

ThangLong-TDK-MB thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:
a. Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu thu thập để xây dựng chính sách cung cấp dịch vụ và phục vụ Khách hàng phù hợp, chất lượng.
b. Thực hiện và quản lý hoạt động giới thiệu dịch vụ của ThangLong-TDK-MB, cập nhật các thông tin về chính sách thuế, kế toán hiện hành cho Khách hàng.
c. Liên hệ với Khách hàng để hướng dẫn, tư vẫn cho khách hàng.
d. Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của ThangLong-TDK-MB.

2. Phạm vi thu thập thông tin.

Những loại Thông tin cá nhân mà ThangLong-TDK-MB thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:
a. Thông tin cá nhân như họ và tên
b. Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;
c. Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp;
Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, ThangLong-TDK-MB không thể cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng.
ThangLong-TDK-MB cần sự hỗ trợ từ phía Khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin thu thập được ThangLong-TDK-MB sử dụng để:
– Phân tích, đánh giá .. nhằm xây dựng chính sách cung cấp dịch vụ và phục vụ khách hàng.
– Cập nhật các chính sách kế toán, thuế mới cho khách hàng;
– Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ Khách hàng;
– Giới thiệu dịch vụ ThangLong-TDK-MB đang cung cấp tới Khách hàng;

4. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

ThangLong-TDK-MB sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân.

– Số 9 Đoạn xá – Đông Hải I – Hải An – Hải Phòng

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Bất kỳ Khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho ThangLong-TDK-MB đều có các quyền như sau:
a. Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;
c. Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập (đối với Khách hàng là thành viên trang web có thể truy cập và tự chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên website của ThangLong-TDK-MB);
d. Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;
e. Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.
Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của ThangLong-TDK-MB.
Trường hợp Khách hàng cung cấp cho ThangLong-TDK-MB các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, chúng tôi không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên.

7. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho Chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, ThangLong-TDK-MB không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, ThangLong-TDK-MB sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

8. Việc cập nhật và ngôn ngữ của Chính sách bảo mật

ThangLong-TDK-MB sẽ chỉnh sửa Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên website của chúng tôi và sẽ được ghi ngày để Khách hàng nhận biết được bản mới nhất.
Theo quy định pháp luật, ngôn ngữ được ưu tiên sử dụng và tham chiếu là tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong cách giải thích giữa bản tiếng Việt và các ngôn ngữ khác thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên tham chiếu.

Chính sách bảo mật này được cập nhật đến ngày 19 tháng 07 năm 2014.

Đánh giá nội dung bài viết
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(2 phiếu bầu, Xếp hạng: 3,00)
Loading...
Chia sẻ để thành công