fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Biểu mẫu

Mức lương tối thiểu vùng 2018

Mức lương tối thiểu vùng 2018 áp dụng đối với người lao động
Từ năm 2018, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp đã được điều chỉnh tăng lên từ 180.000 – 230.000 đồng/tháng tùy theo từng vùng so với năm 2017, ngoài ra cũng quy định cụ thể về mức lương làm căn cứ đóng BHXH gồm lương và phụ cấp...

Hệ thống biểu mẫu – phụ lục thông tư 09/2016/TT-BTC

Biểu mẫu
Hệ thống phụ lục thông tư 09/2016/TT-BTC, tra cứu các phụ lục thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước mới nhất...

Hệ thống biểu mẫu thuế thông tư 26 – 2015

Biểu mẫu
Hệ thống biểu mẫu thuế thông tư 26 - Cập nhật 2015, xem, tra cứu và download biểu mẫu thuế thông tư 26 - 2014, cập nhật các biểu mẫu Thuế mới nhất...

Hệ thống báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Hệ thống báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp...

Hệ thống báo cáo tài chính theo Quyết định 15

Hệ thống báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế...

Hệ thống biểu mẫu thuế thông tư 151 – 2014

Biểu mẫu
Hệ thống biểu mẫu thuế thông tư 151 - Cập nhật 2014, xem, tra cứu và download biểu mẫu thuế thông tư 151 - 2014, cập nhật các biểu mẫu Thuế mới nhất tại đây...

Hệ thống chương trình Kiểm toán mẫu – Cập nhật 2013

Biểu mẫu
Hệ thống chương trình Kiểm toán mẫu - Cập nhật 2013, xem, tra cứu và download chương trình Kiểm toán mẫu, cập nhật các biểu mẫu Kiểm toán mới nhất ...

Hệ thống biểu mẫu giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội

Biểu mẫu
Hệ thống biểu mẫu giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội, xem, tra cứu và download biểu mẫu giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội, cập nhật các biểu mẫu giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội mới nhất tại vnaahp.vn...

Hệ thống biểu mẫu Thuế thông tư 119

Biểu mẫu
Hệ thống biểu mẫu Thuế thông tư 119, xem, tra cứu và download biểu mẫu Thuế thông 119, cập nhật các biểu mẫu Thuế mới nhất tại vnaahp.vn...

Hệ thống biểu mẫu Thuế thông tư 156

Biểu mẫu
Hệ thống biểu mẫu Thuế thông tư 156, xem, tra cứu và download biểu mẫu Thuế thông 156, cập nhật các biểu mẫu Thuế mới nhất tại vnaahp.vn...