fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Hệ thống chương trình Kiểm toán mẫu – Cập nhật 2013

Hệ thống chương trình Kiểm toán mẫu – Cập nhật 2013

Tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất Hệ thống chương trình Kiểm toán mẫu – Cập nhật 2013, tra cứu các biểu mẫu Kiểm toán mẫu – 2013 mới nhất tại đây

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết biểu mẫu thuế và download

Số Tên văn bản Download
1 AA – Phần đầu File – Chỉ mục hồ sơ Tải biểu mẫu
2 A – Kế hoạch kiểm toán Tải biểu mẫu
3 B – Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo Tải biểu mẫu
4 C – Kiểm tra hệ thống KSNB Tải biểu mẫu
5 D – Kiểm tra chi tiết tài sản Tải biểu mẫu
6 E – Kiểm tra chi tiết nợ phải trả Tải biểu mẫu
7 F – Kiểm tra chi tiết nguồn vốn Tải biểu mẫu
8 G – Kiểm tra chi tiết báo cáo kết quả kinh doanh Tải biểu mẫu
9 H – Soát xét tổng hợp khác Tải biểu mẫu
10 Bìa chương trình Kiểm toán mẫu (chuẩn) – 22/12/2013 Tải biểu mẫu
11 Giới thiệu khái quát về VACPA – 23/12/2013 (Final) Tải biểu mẫu
12 Hướng dẫn Chương trình Kiểm toán mẫu 2013 (sửa đổi – bổ sung) Tải biểu mẫu

Từ khóa tìm kiếm:

  • https://kiemtoanthanglong vn/bieu-mau/kiem-toan-bieu-mau/

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online