fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Các Doanh nghiệp thường vấp phải những khó khăn nào trong công tác kế toán thuế?

Các doanh nghiệp tại Việt Nam thường vấp phải những khó khăn sau đây trong công tác kế toán thuế:

1. Thiếu nhân lực chuyên nghiệp: Việc có nhân lực chuyên nghiệp và hiểu biết về quy định thuế là rất quan trọng trong việc thực hiện công tác kế toán thuế. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp không đủ nguồn nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực này hoặc không đủ tiền để thuê các công ty kế toán, đại lý thuế chuyên nghiệp.

2. Không nắm vững quy định thuế mới: Các quy định thuế thường xuyên thay đổi, do đó doanh nghiệp cần phải nắm vững và cập nhật các thay đổi mới nhất. Nếu không, họ có thể bị phạt vì việc không tuân thủ các quy định thuế mới nhất.

3. Khó khăn trong tính toán thuế: Việc tính toán thuế có thể khó khăn đối với một số doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có nhiều hoạt động đa dạng và phức tạp. Việc tính toán sai hoặc thiếu thuế có thể gây ra những rủi ro pháp lý và các khoản phạt thuế lớn.

4. Khó khăn trong thủ tục nộp thuế: Thủ tục nộp thuế có thể rất phức tạp, nhiều biểu mẫu và tốn nhiều thời gian thực hiện. Do đó, nhiều doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục này, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Sự kiểm tra và thanh tra của cơ quan thuế: Các cơ quan thuế thường xuyên kiểm tra và thanh tra các doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ quy định về thuế. Nếu các doanh nghiệp không đáp ứng được các yêu cầu của cơ quan thuế, họ có thể bị truy thu, phạt hành chính và phạt chậm nộp các khoản thuế lớn, gây ảnh hưởng có thể rất nghiêm trọng tới dòng tiền, từ đó ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ khi cần tư vấn thuế:
Ông Nguyễn Hoàng Vụ: 0936 73 79 86
Email: hoangvu176.kt@gmail.com

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Hỗ trợ Online