fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Chia sẻ

Những lợi ích của Doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuế

Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hải Phòng
Sử dụng dịch vụ tư vấn thuế có thể mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm: 1. Giảm thiểu rủi ro và chi phí không cần thiết: Doanh nghiệp có thể gặp nhiều rủi ro liên quan đến thuế khi hoạt động sản xuất kinh doanh và đôi khi đó là những chi phí không cần...

Doanh nghiệp cần làm gì để giải quyết các vướng mắc về kế toán thuế?

Đại hội Công Đoàn ThangLong-TDK-MB năm 2017
Để giải quyết các vướng mắc về kế toán thuế, Doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng công tác kế toán thuế trong doanh nghiệp bằng các giải pháp sau: 1. Xây dựng quy trình kế toán thuế chặt chẽ: Doanh nghiệp cần xây dựng quy trình kế toán thuế chặt chẽ và đảm bảo tuân thủ quy trình này để...

Các Doanh nghiệp thường vấp phải những khó khăn nào trong công tác kế toán thuế?

Đại hội Công Đoàn ThangLong-TDK-MB năm 2017
Các doanh nghiệp Việt Nam thường vấp phải những khó khăn sau đây trong công tác kế toán thuế: 1. Thiếu nhân lực chuyên nghiệp: Việc có nhân lực chuyên nghiệp và hiểu biết về quy định thuế là rất quan trọng trong việc thực hiện công tác kế toán thuế. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp không đủ nguồn nhân lực...

Bạn đang tìm giải pháp để giảm thiểu rủi ro về thuế và tối ưu chi phí thuế cho doanh nghiệp?

nguyenhoangvu
Bạn đang tìm kiếm giải pháp để giảm thiểu rủi ro thuế và tối ưu hóa chi phí thuế cho doanh nghiệp của mình? Bạn đang gặp khó khăn trong việc hiểu và áp dụng các quy định thuế phức tạp và thay đổi liên tục? Hãy để Chúng tôi giúp bạn với dịch vụ tư vấn thuế hiệu quả!...

Tranh chấp thuế xảy ra trong các trường hợp nào?

Tranh chấp thuế có thể xảy ra trong các trường hợp sau: 1. Không đúng với quy định pháp luật: Doanh nghiệp vi phạm các quy định thuế hoặc không đủ điều kiện để được miễn, giảm hoặc hoàn trả thuế. 2. Chưa đủ chứng từ và thông tin: Doanh nghiệp cung cấp chứng từ và thông tin không đầy...

Thủ tục cần làm khi thành lập và sau khi thành lập doanh nghiệp

Thủ tục cần làm khi thành lập và sau khi thành lập doanh nghiệp
Các thủ tục cần thiết khi làm thành lập doanh nghiệp và sau khi thành lập, chủ Doanh nghiệp cần làm những gì khi bắt đầu hoạt động...

Chuyển giá – Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường khi phân tích so sánh và loại trừ khác biệt

Chuyển giá - Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường khi phân tích so sánh và loại trừ khác biệt
Theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì khi phân tích so sánh để so sánh, xác định giá GDLK trong trường hợp có khác biệt ảnh hưởng trọng yếu phải loại trừ khác biệt đó theo các yếu tố so sánh. Vậy các yếu tố so sánh đó là gì, ảnh hưởng như thế nào đến việc xác định...

Khấu trừ thuế đối với các giao dịch liên kết

Khấu trừ thuế đối với các giao dịch liên kết
Theo quy định tại NĐ 20/2017/NĐ-CP, các chi phí phát sinh từ giao dịch liên kết của Doanh nghiệp mặc dù đã đáp ứng các điều kiện để được xem là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nhưng trong kỳ tính thuế các chi phí này cũng vẫn sẽ bị loại ra nếu rơi vào một trong các...

Phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng xác định giá giao dịch liên kết

Phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng xác định giá giao dịch liên kết
Nghị định 20 quy định rõ thứ tự ưu tiên trong việc lựa chọn đối tượng so sánh độc lập và trong trường hợp cần thiết mở rộng phạm vi phân tích so sánh đối với các giao dịch liên kết mang tính đặc thù hoặc duy nhất. Đây được xem là điểm mới so với thông tư 66....

Mức lương tối thiểu vùng 2018

Mức lương tối thiểu vùng 2018 áp dụng đối với người lao động
Từ năm 2018, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp đã được điều chỉnh tăng lên từ 180.000 – 230.000 đồng/tháng tùy theo từng vùng so với năm 2017, ngoài ra cũng quy định cụ thể về mức lương làm căn cứ đóng BHXH gồm lương và phụ cấp...