fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Category: Chia sẻ

Thủ tục cần làm khi thành lập và sau khi thành lập doanh nghiệp

Thủ tục cần làm khi thành lập và sau khi thành lập doanh nghiệp
Các thủ tục cần thiết khi làm thành lập doanh nghiệp và sau khi thành lập, chủ Doanh nghiệp cần làm những gì khi bắt đầu hoạt động...

Chuyển giá – Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường khi phân tích so sánh và loại trừ khác biệt

Chuyển giá - Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường khi phân tích so sánh và loại trừ khác biệt
Theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì khi phân tích so sánh để so sánh, xác định giá GDLK trong trường hợp có khác biệt ảnh hưởng trọng yếu phải loại trừ khác biệt đó theo các yếu tố so sánh. Vậy các yếu tố so sánh đó là gì, ảnh hưởng như thế nào đến việc xác định...

Khấu trừ thuế đối với các giao dịch liên kết

Khấu trừ thuế đối với các giao dịch liên kết
Theo quy định tại NĐ 20/2017/NĐ-CP, các chi phí phát sinh từ giao dịch liên kết của Doanh nghiệp mặc dù đã đáp ứng các điều kiện để được xem là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nhưng trong kỳ tính thuế các chi phí này cũng vẫn sẽ bị loại ra nếu rơi vào một trong các...

Phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng xác định giá giao dịch liên kết

Phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng xác định giá giao dịch liên kết
Nghị định 20 quy định rõ thứ tự ưu tiên trong việc lựa chọn đối tượng so sánh độc lập và trong trường hợp cần thiết mở rộng phạm vi phân tích so sánh đối với các giao dịch liên kết mang tính đặc thù hoặc duy nhất. Đây được xem là điểm mới so với thông tư 66....

Mức lương tối thiểu vùng 2018

Mức lương tối thiểu vùng 2018 áp dụng đối với người lao động
Từ năm 2018, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp đã được điều chỉnh tăng lên từ 180.000 – 230.000 đồng/tháng tùy theo từng vùng so với năm 2017, ngoài ra cũng quy định cụ thể về mức lương làm căn cứ đóng BHXH gồm lương và phụ cấp...

Xác định giá trong giao dịch liên kết

Xác định giá trong giao dịch liên kết
Nhờ nguyên tắc tự do thỏa thuận, các bên trong GDLK có thể đưa ra mức giá thấp hoặc cao hơn giá thị trường nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế. Vì vậy cần phải quản lý các giao dịch này theo mức giá và cách tính hợp lý chứ không thể chỉ dựa vào thỏa thuận. Cách xác định này...

Giao dịch liên kết và các phương thức chuyển giá, quy định chế tài xử phạt

Giao dịch liên kết và các phương thức chuyển giá, quy định chế tài xử phạt
Năm 2017 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quy định về vấn đề xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết tại Việt Nam. Ngày 28/04/2017 BTC ban hành Thông tư số 41/2017/TT/BTC hướng dẫn thực hiện một số quy định về phân tích so sánh, lựa chọn phương pháp xác định giá GDLK cụ thể như...

Thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài tại Việt Nam
Thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là vấn đề được rất nhiều Doanh nghiệp quan tâm. Để tránh trường hợp bị đánh thuế hai lần, các Doanh nghiệp cần hiểu rõ cách tính TNCN cho người nước ngoài có thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam...

Cách quy đổi lương NET sang lương GROSS

Với những Doanh nghiệp trả lương NET cho người lao động thì khoản thuế TNCN trả thay này, DN sẽ được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN. Tuy nhiên, DN sẽ phải quy đổi lương NET sang lương GROSS (thu nhập tính thuế) để xác định số thuế TNCN đã trả thay. Vậy cách tính...

Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế

Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế
Giá chuyển nhượng trong nội bộ các công ty hiện là thách thức lớn và được CQT đặc biệt quan tâm. Khi đó, Cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) được kỳ vọng giúp ngành thuế chống chuyển giá hiệu quả. Để mọi người hiểu rõ hơn, bài viết giới đây sẽ giới...