fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Các khoản trích theo lương

Quyết định 382/QĐ-LĐTBXH về Luật xử lý vi phạm hành chính

Quyết định
Quyết định 382/QĐ-LĐTBXH ban hành ngày 25/03/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội...

Quyết định 08/2015/QĐ-TTg giao dịch điện tử về bảo hiểm

Quyết định
Quyết định 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế...

Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định
Nghị định 28/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12/03/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp...

Chỉ thị 05/CT-TTg thực hiện chính sách BHXH và BHYT

Chỉ thị 05/CT-TTg ban hành ngày 02/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế...

Quyết định 508/QĐ-BHXH quản lý và sử dụng chữ ký số

Quyết định
Quyết định 508/QĐ-BHXH ban hành ngày 06/04/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam...

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng lương

Thông tư
Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ban hành 22/04/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013...

Quyết định 528/QĐ-BHXH quy định giao dịch điện tử trong BH

Quyết định
Quyết định 528/QĐ-BHXH ban hành 14/04/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế...

Hệ thống văn bản pháp luật về Lao động tiền lương

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Lao động & tiền lương. Hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Lao động & tiền lương...

Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH quản lý người lao động

Thông tư
Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 22/04/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc...

Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Nghị định
Nghị định 103/2014/NĐ-CP ban hành ngày 11/11/2014 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động...