fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thông tư 76/2014/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất của Bộ Tài chính

Thông tư 76/2014/TT-BTC ban hành ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất

Ngày hiệu lực: 01/07/2014

Xem & Download: Thông tư 76/2014/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất của Bộ Tài chính

Phạm vi điều chỉnh: 

Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn việc xác định và tŕnh tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền sử dụng đất; miễn, giảm thu tiền sử dụng đất; ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất; hướng dẫn xử lư chuyển tiếp và một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là Nghị định số 45/2014/NĐ-CP).

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1
Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
01/07/2014 Được hướng dẫn
2
Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
20/12/2013 Bị sửa đổi bổ sung
3
Quyết định 1864/QĐ-TCT năm 2011 về Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hànhh
01/01/2012 Bị sửa đổi bổ sung
4
Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
19/06/2015 Hợp nhất

 

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online