fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định tại thông tư 77/2014/TT-BTC

Thông tư 77/2014/TT-BTC về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành  ban hành ngày 16/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/08/2014

Xem & Download:
Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Phạm vi điều chỉnh: 

Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn việc xác định và tŕnh tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; hướng dẫn xử lư chuyển tiếp và một số nội dung cụ thể tạiNghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, mặt nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 46/2014/NĐ-CP).

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Hiện thông tư 77/2014/TT-BTC chưa có văn bản liên quan. Chúng tôi sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online