fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tranh chấp thuế xảy ra trong các trường hợp nào?

Tranh chấp thuế có thể xảy ra trong các trường hợp sau:

1. Không đúng với quy định pháp luật: Doanh nghiệp vi phạm các quy định thuế hoặc không đủ điều kiện để được miễn, giảm hoặc hoàn trả thuế.

2. Chưa đủ chứng từ và thông tin: Doanh nghiệp cung cấp chứng từ và thông tin không đầy đủ, chính xác, hoặc không đúng quy định của cơ quan thuế.

3. Cơ quan thuế có sai sót: Cơ quan thuế có thể mắc sai sót trong việc tính toán số tiền thuế, hoặc áp dụng sai các quy định thuế.

4. Không đồng nhất trong việc giải thích luật: Doanh nghiệp và cơ quan thuế không đồng nhất trong việc giải thích quy định của pháp luật thuế.

5. Các tranh chấp khác: Các tranh chấp thuế cũng có thể xảy ra trong các trường hợp khác như vi phạm các quy định về quản lý thuế, vi phạm các quy định về kế toán và báo cáo tài chính, và các tranh chấp khác liên quan đến thuế.

Tranh chấp thuế thường xảy ra khi doanh nghiệp và cơ quan thuế không đồng nhất trong việc giải thích và áp dụng quy định thuế. Do đó, việc thực hiện đầy đủ và chính xác các quy định thuế là rất quan trọng để tránh tranh chấp thuế.

KHI DOANH NGHIỆP BẠN CÓ NHỮNG VƯỚNG MẮC VỀ THUẾ HOẶC XẢY RA TRANH CHẤP THUẾ. HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỊP THỜI.

Thông tin liên hệ:

Giám đốc / Kiểm toán viên / Chuyên viên cao cấp Đại Lý thuế.

Ông Nguyễn Hoàng Vụ: 0936 73 79 86

Email: hoangvu176.kt@gmail.com

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Hỗ trợ Online