fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Việc xử lý tranh chấp thuế giữa Cơ quan thuế và Doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?

Việc xử lý tranh chấp thuế giữa Cơ quan thuế và Doanh nghiệp có thể được thực hiện thông qua các bước sau:

1. Thương lượng giải quyết hòa bình: Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc giải quyết tranh chấp thuế. Doanh nghiệp và Cơ quan thuế cần cố gắng thương lượng và đàm phán để tìm ra giải pháp hợp lý cho cả hai bên. Nếu thương lượng thành công, các bên sẽ cùng ký kết vào biên bản kiểm tra thuế hoặc biên bản làm việc để Cơ quan thuế ra các quyết định liên quan.

2. Khiếu lại và tố cáo: Nếu thương lượng giải quyết hòa bình không thành công, Doanh nghiệp có thể ghi ý kiến bảo lưu, kiến nghị trong Biên bản kiểm tra thuế (hoặc biên bản làm việc). Ở mức độ cao hơn, Doanh nghiệp có thể khiếu nại hoặc tố cáo đến cơ quan quản lý thuế cấp trên để giải quyết tranh chấp.

3. Khởi kiện và đưa ra toà: Nếu các biện pháp trên không giải quyết được tranh chấp, Doanh nghiệp có thể khởi kiện và đưa tranh chấp ra toà án để giải quyết.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp thuế, Doanh nghiệp cần phải cung cấp các tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đầy đủ, phù hợp đến số tiền thuế bị tranh chấp. Ngoài ra, việc thuê một luật sư, một chuyên gia tư vấn thuế hoặc một doanh nghiệp kiểm toán, đại lý thuế có kinh nghiệm cũng là một giải pháp hiệu quả để giúp doanh nghiệp giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng và hiệu quả.

TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP BẠN ĐANG XẢY RA TRANH CHẤP THUẾ. HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỊP THỜI.

Thông tin liên hệ:
Giám đốc / Kiểm toán viên / Chuyên viên cao cấp Đại Lý thuế.
Ông Nguyễn Hoàng Vụ: 0936 73 79 86
Email: hoangvu176.kt@gmail.com

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Hỗ trợ Online