fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế tài nguyên

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế tài nguyên

Đại lý thuế Hải Phòng tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuếtài nguyên, tra cứu các văn bản pháp luật về Thuế tài nguyên.

(*) Click vào số hiệu văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

Số Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
45/2009/QH12 Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 của Quốc hội 01/07/2010 Luật
50/2010/NĐ-CP Nghị định 50/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên 01/07/2010 Nghị định
12/2016/TT-BTC Thông tư 12/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên 01/07/2016 Thông tư
152/2015/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên 20/11/2015 Thông tư

 

Chia sẻ để thành công

One Comment

  • Bia TB

    Ngày 02/10/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015 thay thế Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online