fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Nghị định 50/2010/ND-CP hướng dẫn Luật thuế tài nguyên

Nghị định 50/2010/ND-CP ban hành ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

Xem & Download: Nghị định 50/2010/ND-CP hướng dẫn Luật thuế tài nguyên

Phạm vi điều chỉnh:

Nghị định 50/2010/ND-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài nguyên.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 của Quốc hội 01/07/2010 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Thông tư 105/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên 01/07/2010 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Nghị định 05/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6, Pháp lệnh Thuế tài nguyên 19/01/2009 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

 

Từ khóa tìm kiếm:

  • nghị định 50 thuế tài nguyên

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online