fbpx
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Recent Posts by kiemtoanhaiphong

About: kiemtoanhaiphong

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.

Tuyển dụng Kỹ thuật viên xây dựng

Tuyển dụng Kỹ thuật viên xây dựng » Số lượng: 01 » Trình độ: Đại học » Giới tính: Nam » Mức lương: Thỏa thuận » Tính chất: Giờ hành chính » Hình thức:...

Hướng dẫn các thủ tục về Bảo hiểm thất nghiệp

Hướng dẫn chi tiết về Bảo hiểm thất nghiệp, đối tượng tham gia, điều kiện và những thủ tục cần thiết để thực hiện nhận trợ cấp thất nghiệp...

Tuyển dụng Kiểm toán viên/ Trưởng nhóm/ Trợ lý kiểm toán viên 2018

Tuyển dụng Kiểm toán viên/ Trưởng nhóm/ Trợ lý kiểm toán viên tại Hải Phòng năm 2018, cơ hội việc làm cho kiểm toán viên tại Hải Phòng...

Thủ tục cần làm khi thành lập và sau khi thành lập doanh nghiệp

Các thủ tục cần thiết khi làm thành lập doanh nghiệp và sau khi thành lập, chủ Doanh nghiệp cần làm những gì khi bắt đầu hoạt động...

HTKK 3.8.5 – Nâng cấp ứng dụng kê khai thuế

Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.8.5, ứng dụng khai thuế 3.8.5 đáp ứng hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất. Download HTKK 3.8.5 mới...

Tuyển dụng Kế toán viên/ Kế toán thuế tại Hải Phòng

Tuyển dụng 03 vị trí Kế toán viên/ Kế toán thuế, tuyển dụng Kế toán tại Hải Phòng đợt 2/2018, cơ hội việc làm cho kế toán viên tại Hải Phòng....

Chuyển giá – Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường khi phân tích so sánh và loại trừ khác biệt

Theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì khi phân tích so sánh để so sánh, xác định giá GDLK trong trường hợp có khác biệt ảnh hưởng trọng yếu phải loại trừ khác...

Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng – Đợt 1/2018

Công ty TNHH Kế toán & Đại lý thuế Phúc Minh tuyển dụng Kế toán tại Hải Phòng đợt 1/2018, cơ hội việc làm cho kế toán viên tại Hải Phòng....

Khấu trừ thuế đối với các giao dịch liên kết

Theo quy định tại NĐ 20/2017/NĐ-CP, các chi phí phát sinh từ giao dịch liên kết của Doanh nghiệp mặc dù đã đáp ứng các điều kiện để được xem là chi phí được...

Phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng xác định giá giao dịch liên kết

Nghị định 20 quy định rõ thứ tự ưu tiên trong việc lựa chọn đối tượng so sánh độc lập và trong trường hợp cần thiết mở rộng phạm vi phân tích so sánh...
Tra cứu thông tin người nộp thuế Phần mềm kế toán 3TSoft