fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Recent Posts by kiemtoanhaiphong

About: kiemtoanhaiphong

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.

Thông tư 271/2016/TT-BTC quy định mức phí cấp giấy chứng nhận hành nghề kế toán

Thông tư 271/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán,...

Thông tư 292/2016/TT-BTC về hướng dẫn cập nhật kiến thức cho kế toán viên

Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (sau đây gọi là kế toán...

Thông tư 296/2016/TT-BTC cấp, quản lý giấy chứng nhận hành nghề dịch vụ kế toán

Thông tư 296/2016/TT-BTC quy định về việc cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. ...

Thông tư 297/2016/TT-BTC cấp, quản lý chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán

Thông tư 297/2016/TT-BTC quy định về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán,...

Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật kế toán

Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, hoạt động...

Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước

Nghị định 25/2017/NĐ-CP quy định về nội dung báo cáo tài chính nhà nước; việc tổ chức thực hiện lập, công khai báo cáo tài chính nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan,...

Hướng dẫn kết nối máy chủ – máy trạm phần mềm kế toán 3TSoft

Giải pháp để nhiều người có thể xử lý dữ liệu phần mềm kế toán 3TSoft cùng một lúc trên các máy tính khác nhau, tính năng này được gọi là kết nối máy chủ - máy...

Sửa lỗi yêu cầu gộp mã trong hệ thống danh mục phần mềm kế toán 3TSoft

Khi tùy chỉnh thêm/sửa/xóa Danh mục tài khoản, tôi nhận được thông báo “Đã có phát sinh với mã này. Không thể xóa được, Sử dụng chức năng gộp mã (F6) trước khi xóa”...

Thăng Long – TDK – MB phối hợp cùng Relax Art – Vẽ thư giãn tổ chức hoạt động giải trí cho nhân viên sau giờ làm việc

Thăng Long - TDK - MB phối hợp cùng Relax Art - Vẽ thư giãn tổ chức hoạt động giải trí cho nhân viên sau giờ làm việc. Vui vẻ, thư giãn, hứng khởi...

Hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

Để hiểu và áp dụng đúng các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay của Việt Nam, bạn đọc cần nắm rõ các nội dung trong bài viết...
Tra cứu thông tin người nộp thuế Phần mềm kế toán 3TSoft