Tuyển dụng nhân sự Hải Phòng, cơ hội việc làm tại Hải Phòng Tuyển dụng nhân sự Hải Phòng, cơ hội việc làm tại Hải Phòng
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Tuyển dụng

Tuyển dụng Kiểm toán viên/ Trưởng nhóm/ Trợ lý kiểm toán viên 2018

Tuyển dụng Kiểm toán viên/ Trưởng nhóm/ Trợ lý kiểm toán viên
Tuyển dụng Kiểm toán viên/ Trưởng nhóm/ Trợ lý kiểm toán viên tại Hải Phòng năm 2018, cơ hội việc làm cho kiểm toán viên tại Hải Phòng...

Tuyển dụng Kế toán viên/ Kế toán thuế tại Hải Phòng

Tuyển dụng Kế toán viên/ Kế toán thuế tại Hải Phòng
Tuyển dụng 03 vị trí Kế toán viên/ Kế toán thuế, tuyển dụng Kế toán tại Hải Phòng đợt 2/2018, cơ hội việc làm cho kế toán viên tại Hải Phòng....

Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng – Đợt 1/2018

Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng - Đợt 1/2018
Công ty TNHH Kế toán & Đại lý thuế Phúc Minh tuyển dụng Kế toán tại Hải Phòng đợt 1/2018, cơ hội việc làm cho kế toán viên tại Hải Phòng....

[Hết hạn]-Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng – Đợt 4/2017

Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng - Đợt 4/2017
Công ty TNHH Kế toán & Đại lý thuế Phúc Minh tuyển dụng Kế toán tại Hải Phòng đợt 4/2017, cơ hội việc làm cho kế toán viên tại Hải Phòng....

[Hết hạn]-Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng – Đợt 3/2017

Vị trí vai trò của Kế toán trưởng trong cơ chế Kinh tế mới
Công ty TNHH Kế toán & Đại lý thuế Phúc Minh tuyển dụng Kế toán tại Hải Phòng đợt 3/2017, cơ hội việc làm cho kế toán viên tại Hải Phòng....

[Hết hạn]-Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng – Đợt 2/2017

Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng - Đợt I/2015
Công ty TNHH Kế toán & Đại lý thuế Phúc Minh tuyển dụng Kế toán tại Hải Phòng đợt 2/2017, cơ hội việc làm cho kế toán viên tại Hải Phòng....

[Hết hạn]-Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng – Đợt 1/2017

Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng - Đợt 1/2017
Công ty TNHH Kế toán & Đại lý thuế Phúc Minh tuyển dụng Kế toán tại Hải Phòng đợt 1/2017, cơ hội việc làm cho kế toán viên tại Hải Phòng....

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Công ty Kiểm toán Thăng Long tuyển nhân viên kinh doanh.
Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K tuyển dụng nhân viên kinh doanh làm việc tại Hải Phòng...

[Hết hạn]-Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng – Đợt 4/2016

Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng - Đợt 4/2016
Công ty TNHH Kế toán và Đại lý thuế Phúc Minh tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng đợt 4/2016, cơ hội việc làm cho kế toán tại Hải Phòng....

[Hết hạn]-Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng – Đợt 3/2016

Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng - Đợt 3/2016
Công ty TNHH Kế toán và Đại lý thuế Phúc Minh tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng đợt 3/2016, cơ hội việc làm cho kế toán viên tại Hải Phòng....