fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Category: Tuyển dụng

[Hết hạn]-Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng – Đợt 4/2016

Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng - Đợt 4/2016
Công ty TNHH Kế toán và Đại lý thuế Phúc Minh tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng đợt 4/2016, cơ hội việc làm cho kế toán tại Hải Phòng....

[Hết hạn]-Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng – Đợt 3/2016

Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng - Đợt 3/2016
Công ty TNHH Kế toán và Đại lý thuế Phúc Minh tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng đợt 3/2016, cơ hội việc làm cho kế toán viên tại Hải Phòng....

[Hết hạn]-Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng – Đợt 2/2016

Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng - Đợt 2/2016
Công ty TNHH Kế toán và Đại lý thuế Phúc Minh tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng đợt 2/2016, cơ hội việc làm cho kế toán viên tại Hải Phòng....

[Hết hạn]-Tuyển dụng Nhân viên bán thời gian – T6.2016

Tuyển dụng CTV quản trị nội dung Website
Công ty TNHH Kế toán & Đại lý thuế Phúc Minh tuyển dụng CTV kế toán tin, quản trị web tại Hải Phòng, cơ hội việc làm thêm cho các bạn sinh viên Hải Phòng...

[Hết hạn]-Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng – Đợt I/2016

Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng - Đợt I/2016
Công ty TNHH Kế toán và Đại lý thuế Phúc Minh tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng đợt 1/2016, cơ hội việc làm cho kế toán tại Hải Phòng....

Bài viết hay nhận ngay nhuận bút

Bài viết hay nhận ngay nhuận bút
Bạn có kỹ năng phân tích, lập luận về một vấn đề, có kỹ năng viết bài và muốn kiếm thêm thu nhập. Tham gia chương trình "Bài viết hay nhận ngay nhuận bút"...

[Hết hạn]-Tuyển dụng phiên dịch viên tại Hải Phòng – Đợt 2/2015

Tuyển dụng Phiên dịch viên tại Hải Phòng - Đợt 2/2015
Công ty TNHH Kế toán & Đại lý thuế Phúc Minh tuyển dụng phiên dịch viên tiếng Trung tại Hải Phòng, cơ hội việc làm cho các bạn phiên dịch viên tại Hải Phòng...

[Hết hạn] – Tuyển dụng kiểm toán viên, Trợ lý kiểm toán viên

Tuyển dụng kiểm toán viên, Trợ lý kiểm toán viên
Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng tuyển dụng kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán viên tại Hải Phòng, cơ hội việc làm cho kiểm toán...

[Hết hạn] – Tuyển dụng Phiên dịch viên tại Hải Phòng – Đợt I/2015

Tuyển dụng Phiên dịch viên tại Hải Phòng - Đợt 2/2015
Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Trung tại Hải Phòng đợt 1/2015. Cơ hội việc làm cho phiên dịch viên tại Hải Phòng...

[Hết hạn]-Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí tại Hải Phòng

Thông báo tuyển dụng nhân viên kế toán, IT tại Hải Phòng
Chi nhánh công ty Kế toán, Kiểm toán Việt Nam tại Hải Phòng tuyển dụng nhân viên kế toán, kĩ thuật viên IT, phiên dịch viên tiếng Trung tại Hải Phòng, cơ hội việc làm tại Hải Phòng...