fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Hệ thống biểu mẫu giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội

Hệ thống biểu mẫu giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội

Tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất biểu mẫu giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội, tra cứu các biểu mẫu giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội mới nhất tại đây

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết biểu mẫu giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội và download

Số Tên văn bản Xem & Download
1 20-CBH Tải biểu mẫu
2 Bên bản điều tra TNLD Tải biểu mẫu
3 Biểu mẫu 18 Tải biểu mẫu
4 C66a_HD Tải biểu mẫu
5 C68a_HD Tải biểu mẫu
6 C69a_HD Tải biểu mẫu
7 C70a_HD Tải biểu mẫu
8 Di chuyển nơi nhận lương hưu 16-HSB Tải biểu mẫu
9 Mẫu 09A – HSB tờ khai của thân nhân Tải biểu mẫu
10 Mẫu 17 Tải biểu mẫu
11 Mẫu 19 Tải biểu mẫu
12 Mẫu 21 Tải biểu mẫu
13 Mẫu 22 Tải biểu mẫu
14 Mẫu 23 Tải biểu mẫu
15 Mẫu 67a – HD Tải biểu mẫu
16 Mẫu hưởng lãi lương hưu 13 – HSB Tải biểu mẫu
17 Mẫu hưu 12 – HSB Tải biểu mẫu
18 Mẫu ốm 5B – HSB Tải biểu mẫu
19 Mẫu TCBHXH 1 lần – 14 HSB Tải biểu mẫu
 20 Mẫu thai sản cá nhân 11A – HSB Tải biểu mẫu
21 Mẫu thai sản cá nhân 11B – HSB Tải biểu mẫu
22 Mẫu TNLD 5A – HSB Tải biểu mẫu
23 Mẫu 16 – CBH Tải biểu mẫu
24 Mẫu 30 – CBH Tải biểu mẫu

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online