fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Thuế XNK

Thông tư 194/2010/TT-BTC về thủ tục hải quan kiểm tra, giám sát hải quan

Thông tư
Thông tư 194/2010/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu...

Thông tư 113/2005/TT-BTC về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thông tư
Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực ngày 01/01/2006...

Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về thủ tục hải quan

Nghị định
Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan...

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13

Luật
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 do Quốc hội khoá XIII ban hành về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế...

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH hợp nhất Luật thuế xuất nhập khẩu

Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...

Thông tư 92/2015/TT-BTC về thuế GTGT và TNCN với cá nhân có HĐKD

Thông tư
Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh...

Thông tư 80/2014/TT-BTC sửa 111/2012/TT-BTC về hạn ngạch thuế quan

Thông tư
Thông tư 80/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/2012/TT-BTC về Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan...

Quyết định 54/2014/QĐ-TTg miễn thuế nhập khẩu với linh kiện thiết bị y tế

Thông tư
Quyết định 54/2014/QĐ-TTg miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo...

Thông tư 70/2014/TT-BTC thủ tục với khí dầu hóa lỏng pha chế, gia công

Thông tư
Thông tư 70/2014/TT-BTC thủ tục với khí, khí dầu hóa lỏng xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu sản xuất, pha chế, gia công xuất khẩu...

Thông tư 201/2015/TT-BTC thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Thông tư
Thông tư 201/2015/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018 ...