fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Đại lý thuế tại hải phòng

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế đầu tư ra nước ngoài

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế đầu tư ra nước ngoài. Hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật Thuế đầu tư ra nước ngoài...

Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn thuế nhà đầu tư VN ra nước ngoài

Thông tư
Thông tư này quy định về nghĩa vụ thuế đối với các nhà đầu tư Việt Nam nêu tại Điều 2 Nghị định số 78/2006/NĐ-CP và tại Điều 2 Nghị định số 121/2007/NĐ-CP được phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 78/2006/NĐ-CP và Nghị định số 121/2007/NĐ-CP. Trường hợp tại Điều ước quốc...

Hệ thống văn bản pháp luật về Hóa đơn chứng từ

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Hóa đơn chứng từ. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật về Hóa đơn chứng từ...

Thông tư 05/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định thuế TTDB

Thông tư
Thông tư 05/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 16/03/2009 hướng dẫn thi hành nghị định số 26/2009/ND-CP và nghị định số 113 /2011/ND-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 26/2009/ND-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số...

Nghị định 113/2011/ND-CP sửa đổi bổ sung ND 26/2009/NĐ-CP

Nghị định
Nghị định 113/2011/ND-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 26/2009/ND-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12...

Công văn 916/TCT-CS triển khai luật Thuế TTDB

Công văn
Công văn 916/TCT-CS của Tổng cục thuế ban hành ngày 17/03/2009 triển khai thực hiện Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 27/2008/QH12...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế tiêu thụ đặc biệt. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu luật Thuế tiêu thụ đặc biệt...

Kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn viết tắt

Hỏi đáp chuyên môn
Có được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với các hóa đơn viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn GTGT không? Về vấn đề này, Chúng tôi xin trả lời các Bạn chi tiết trong bài viết...

Một số quy định về trường hợp không dùng tiền mặt

Hỏi đáp kế toán
Năm 2013, 2014 đánh dấu một sự thay đổi lớn về hệ thống quy phạm pháp luật. Trong nội dung bài viết này, Chúng tôi xin tổng hợp một số quy định mới về việc không dùng tiền mặt trong Doanh nghiệp....

Báo động đỏ – Phạt thuế nhà thầu nước ngoài

Hỏi đáp thuế
Mặc dù thuế nhà thầu đã được Nhà nước Việt Nam quy định và áp dụng từ khá lâu (khởi nguồn là từ năm 1999 và văn bản được quy định rõ ràng, đầy đủ hơn là từ năm 2005), tuy nhiên, đến thời điểm này, còn rất nhiều các Doanh nghiệp có giao dịch với đối tác là tổ...