fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế sau khi Thành lập Doanh nghiệp

(Theo Thông tư số 95/2016/TT- BTC hướng dẫn về đăng ký thuế)

1. Đối tượng áp dụng theo hướng dẫn tại bài viết này:

Dành cho các Doanh nghiệp/ Đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp mới thành lập.

2. Thời hạn thực hiện đăng ký thuế của người nộp thuế

Người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện đăng ký thuế theo đúng thời hạn quy định tại Điều 22 Luật quản lý thuế, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ: Ngày ghi trên Giấy phép đăng ký kinh doanh do các Sở Kế hoạch và Đầu tư từng tỉnh, thành phố cấp.

3. Hồ sơ đăng ký thuế

Hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật quản lý thuế, cụ thể như sau:

a) Hồ sơ đăng ký thuế đối với Doanh nghiệp:

 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT kèm TT 95/2016/TT-BTC
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực của Giấy phép đăng ký kinh doanh.

b) Hồ sơ đăng ký thuế đối với đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp:

 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-ĐK-TCT kèm TT 95/2016/TT-BTC
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực của Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp.

4. Địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Hồ sơ đăng ký thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Doanh nghiệp/ Đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp.

5. Tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế

a) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật quản lý thuế, cụ thể:

 • Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy:
  • Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời Điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh Mục hồ sơ đăng ký thuế đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định của Thông tư này.
  • Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.
  • Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).
 • Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử:
  •  Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

b) Thời gian giải quyết hồ sơ

Chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

Quý Khách cần thực hiện thủ tục đăng ký Thuế hãy liên hệ với Chúng tôi theo thông tin để được tư vấn:

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Áp dụng thành lập tại Hải Phòng

Send me a copy

Hướng dẫn các bước Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online