fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tài khoản loại 9 – Tài khoản xác định kết quả qua kinh doanh

Hệ thống tài khoản kế toán – Thông tư 200/2014/TT-BTC

[TÀI KHOẢN LOẠI 9 – LOẠI TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ QUA KINH DOANH]

Tài khoản loại 8 – Tài khoản xác định kết quả qua kinh doanh  có 1 tài khoản, chia thành  1 nhóm:

Nhóm Tài khoản 91 – có 1 tài khoản:

  • Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Xem & Download
Cấp 1 Cấp 2
911   Xác định kết quả kinh doanh Tải biểu mẫu

 

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online