fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Hướng dẫn lương tối thiểu vùng và các khoản trích theo lương năm 2017

1. Xác định mức lương tối thiểu vùng kể từ 01/01/2017
(Theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP)

Lương tối thiểu năm 2016 Lương tối thiểu năm 2017 Áp dụng cho Người qua đào tạo (+7%)
Vùng 1 3.500.000 3.750.000 4.012.500
Vùng 2 3.100.000 3.320.000 3.552.400
Vùng 3 2.700.000 2.900.000 3.103.000
Vùng 4 2.400.000 2.580.000 2.760.600

Các nguyên tắc áp dụng:
– Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận.
– Doanh nghiệp hoạt động ở vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu của vùng đó. Tương tự, đơn vị, chi nhánh của doanh nghiệp tại địa bàn vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng đó.
– Áp dụng mức lương tối thiểu cao nhất đối với DN có trụ sở, chi nhánh, nhà máy, xí nghiệp hoạt động ở các vùng khác nhau.

Phụ lụcPhụ lục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

2. Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và KPCĐ áp dụng từ 01/06/2017
(Luật số 58/2014/QH13 – Quy định về tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội;
Nghị định số 105/2014/NĐ-CP – Quy định về tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế;
Luật số 38/2013/QH13 – Luật việc làm quy định về tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp;
Nghị định số 44/2017/NĐ-CP – Quy định giảm 05,% tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội)

a. Tỷ lệ trích

Các khoản trích theo lương Công ty Người lao động Cộng
– Bảo hiểm xã hội 17,5% 8% 25,5%
– Bảo hiểm y tế 3% 1,5% 5%
– Bảo hiểm thất nghiệp 1% 1% 2%
– Kinh phí công đoàn + Đoàn phí 2% 1% 3%
Cộng 23,5% 11,5% 35,0%

Mức lương làm căn cứ trích lập: Theo điểm 3, 4 bài viết theo nguyên tắc:
+ Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
+ Không cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng.
b. Các khoản trích theo lương tối thiểu cho một người lao động đã qua đào tạo năm 2017

Áp dụng cho Người qua đào tạo (+7%) Công ty Người lao động Cộng
Vùng 1  4.012.500 942.938  461.438  1.404.375
Vùng 2  3.552.400 834.814  408.526  1.243.340
Vùng 3  3.103.000 729.205  356.845  1.086.050
Vùng 4  2.760.600 648.741  317.469  966.210

3. Các khoản lương và phụ cấp lương tính đóng bảo hiểm xã hội năm 2017
(Điều 30 – Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Điều 4 – Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH)
– Tiền lương;
– Phụ cấp lương: Là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ. Bao gồm:

+ Phụ cấp chức vụ, chức danh.
+ Phụ cấp trách nhiệm.
+ Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
+ Phụ cấp thâm niên.
+ Phụ cấp khu vực.
+ Phụ cấp lưu động.
+ Phụ cấp thu hút.
+ Những phụ cấp có tính chất tương tự.

Hướng dẫn lương tối thiểu vùng và các khoản trích theo lương năm 2017

Hướng dẫn lương tối thiểu vùng và các khoản trích theo lương năm 2017

4. Các khoản thu nhập, phụ cấp không tính đóng bảo hiểm xã hội năm 2017
(Điều 30 – Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Điều 4 – Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH)
– Tiền thưởng theo quy định của Bộ luật lao động (Đ103);

+ Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
+ Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc.

– Tiền thưởng sáng kiến;
– Tiền ăn giữa ca.
– Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ.
– Sinh nhật của Người lao động;
– Trợ cấp cho Người lao động khi gặp hoàn cảnh khó khăn (tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).
– Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn;
– Những khoản hỗ trợ, trợ cấp khác (từ năm 2018 trở đi, cần lưu ý khoản 3 điều 4 – Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH)
5. Đối tượng đóng bảo hiểm bắt buộc trong Doanh nghiệp.
(Điều 2 – Nghị định 115/2015/NĐ-CP)
– Người quản lý doanh nghiệp;
– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
– Người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, kể cả hợp đồng có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
– Người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

Bạn đọc còn có vướng mắc về lương tối thiểu vùng hoặc các khoản trích theo lương có thể gửi câu hỏi về cho Chúng tôi theo chuyên trang hỏi đáp hoặc comment ngay dưới bài viết. Chúng tôi sẽ sớm trả lời câu hỏi của Bạn.

Trân trọng cảm ơn!
Vụ kiểm toán

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online