fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thông tư 206/2009/TT-BTC hướng dẫn mua lại trái phiếu chính phủ

Thông tư 206/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2009  hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

Ngày hiệu lực: 14/02/2010

Xem hoặc DownloadThông tư 206/2009/TT-BTC hướng dẫn mua lại trái phiếu chính phủ

Phạm vi áp dụng:

Thông tư 206/2009/TT-BTC áp dụng cho kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ quy định tại Quyết định số 46/2008/QĐ-BTC ngày 01/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online