fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong Doanh nghiệp

Xin hướng dẫn về nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong Doanh nghiệp phù hợp với quy định hiện hành hiện nay?

Theo nội dung câu hỏi, Chúng tôi xin được hướng dẫn nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong Doanh nghiệp phù hợp với Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, cũng như các văn bản hướng dẫn hiện hành về thuế TNDN.

Cơ sở pháp lý:

Thông tư 45/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, văn bản có hiệu lực kể từ ngày 10/06/2013.
Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp, văn bản có hiệu lực kể từ ngày 02/08/2014.
Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp, văn bản có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2015.
Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp, văn bản có hiệu lực kể từ ngày 06/08/2015.

Nội dung chi tiết

1. Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ theo pháp luật thuế khi thỏa mãn các điều kiện sau:

– Đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc sở hữu của Doanh nghiệp hoặc tài sản cố định thuê mua tài chính;
– Tài sản được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phúc lợi cho người lao động của Doanh nghiệp;
– Tài sản có đầy đủ hóa đơn và chứng từ hợp pháp theo quy định của Pháp luật;
– Được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của Doanh nghiệp;
– Khi thanh toán các khoản chi phí mua tài sản, phải có chứng từ không dùng tiền mặt;
– Mức trích khấu hao vượt mức hướng dẫn của Thông tư 45/2013/TT-BTC (về thời gian trích khấu hao; phương pháp trích khấu hao).

2. Nguyên tắc trích khấu hao:

– Các tài sản hiện có của Doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, bao gồm cả tài sản cho thuê hoạt động.
– Việc trích khấu hao được bắt đầu từ ngày TSCĐ tăng và thôi trích khi TSCĐ giảm.
– Công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng có thể trích khấu hao theo nguyên giá tạm tính, sau khi Doanh nghiệp xác định được nguyên giá chính xác của tài sản thì phải điều chỉnh lại mức trích khấu hao theo hướng dẫn tại Thông tư 45.
– Khi doanh nghiệp hoạt động có lãi được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng.
– Doanh nghiệp trước khi sử dụng và trích khấu hao tài sản, cần lập thông báo gửi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp về lựa chọn phương pháp trích khấu hao.

3. Các trường hợp chi phí khấu hao sẽ bị loại một phần hoặc toàn bộ khỏi chi phí được trừ theo pháp luật thuế;

– Vi phạm các điều kiện hướng dẫn tại điểm 1, bài viết này;
– Tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đánh giá lại nhằm góp vốn, điều chuyển tài sản);
– Tài sản cố định khấu hao chưa hết, bị mất hoặc bị hư hỏng không có khả năng sửa chữa;
– TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.
– Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn; oto dùng làm mẫu và lái thử cho kinh doanh oto);

Vụ kiểm toán

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online