fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tài khoản loại 8 – Tài khoản chi phí khác

Hệ thống tài khoản kế toán – Thông tư 200/2014/TT-BTC

[TÀI KHOẢN LOẠI 8 – LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC]

Tài khoản loại 8 – Tài khoản chi phí khác có 2 tài khoản, chia thành 2 nhóm:

Nhóm Tài khoản 81 – có 1 tài khoản:

  • Tài khoản 811 – Thu nhập khác.

Nhóm Tài khoản 82 – có 1 tài khoản:

  • Tài khoản 821 – Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp.

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Xem & Download
Cấp 1 Cấp 2
811   Chi phí khác Tải biểu mẫu
821   Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Tải biểu mẫu
 8211
8212
Chi phí thuế TNDN hiện hành
Chi phí thuế TNDN hoãn lại

 

 

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online