fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC Thông tư hướng dẫn lệ phí trước bạ

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/09/2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ thay thế Thông tư số 68/2010/TT-BTC

Ngày hợp nhất: 14/09/2015

Xem & Download: Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC Thông tư hướng dẫn lệ phí trước bạ

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 140/2013/TT-BTC sửa đối Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/12/2013 Được hợp nhất
2 Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/04/2013 Được hợp nhất
3 Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành 15/10/2011 Được hợp nhất

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online