fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012 do Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân

Ngày hợp nhất: 12/12/2012

Xem & Download: Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 do Quốc hội khoá XIII ban hành sửa đổi 2012 01/07/2013 Được hợp nhất
2 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 do Quốc hội khoá XII ban hành 2007 01/01/2009 Được hợp nhất

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online