fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH 2016 hợp nhất Luật Quản lý thuế

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC ngày 28/04/2016 do Văn phòng Quốc hội hợp nhất Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Ngày hợp nhất: 28/04/2016

Xem & Download: Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Quản lý thuế

Phạm vi điều chỉnh:Luật 03/VBHN-VPQH quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC hiện tại chưa có văn bản liên quan, Đại lý thuế Hải Phòng sẽ cập nhật sớm khi có thay đổi

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online