fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Category: Thuế nhà thầu

Thông tư 103/2014/TT-BTC về thuế với người nước ngoài làm việc tại VN

Thông tư
Thông tư 60/2012/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam...

Thông tư 60/2012/TT-BTC về thuế nhà thầu áp dụng với người nước ngoài

Thông tư
Thông tư 60/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 12/04/2012 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế nhà thầu

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế nhà thầu. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật Thuế nhà thầu...