fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Thuế môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về nộp thuế môn bài

Nghị định
Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016 của Chính phủ về quy định nộp thuế môn bài có hiệu lực từ ngày 01/01/2017...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế môn bài

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất về văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế môn bài. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Thuế môn bài...

Thông tư 96/2002/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh mức thuế môn bài

Thông tư
Thông tư 96/2002/TT-BTC ban hành ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài...

Thông tư 42/2003/TT-BTC sửa đổi điều chỉnh mức thuế môn bài

Thông tư
Thông tư 42/2003/TT-BTC ban hành ngày 07/05/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế môn bài...

Nghị định 75/2002/NĐ-CP điều chỉnh mức thuế môn bài

Nghị định
Đại lý thuế Hải Phòng cập nhật Nghị định 75/2002/NĐ-CP ban hành ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài...