fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Category: Thuế khác

Thông tư 207/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 148/2013/TT-BTC

Thông tư
Thông tư 207/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 148/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quy chế bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TT...

Thông tư 36/2016/TT-BTC về hoạt động tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí

Thông tư
Thông tư 36/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế khác

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất về văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế khác. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Thuế khác...

Thông tư 205/2013/TT-BTC hướng dẫn tránh đánh thuế môn bài

Thông tư
Thông tư 205/2013/TT-BTC ban hành ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt...

Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Thông tư
Đại lý thuế Hải Phòng cập nhật Thông tư 124/2011/TT-BTC ban hành ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về lệ phí trước bạ...

Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi về Lệ phí trước bạ

Thông tư
Thông tư 34/2013/TT-BTC ban hành ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ...

Thông tư 140/2013/TT-BTC hướng dẫn về Lệ phí trước bạ

Thông tư
Thông tư 140/2013/TT-BTC ban hành ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ ...

Thông tư 201/2013/TT-BTC thỏa thuận xác định giá tính thuế

Thông tư
Thông tư 201/2013/TT-BTC ban hành ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế...

Thông tư 181/2013/TT-BTC hướng dẫn thuế sử dụng vốn ODA

Thông tư
Thông tư 181/2013/TT-BTC ban hành ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (QDA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ...

Thông tư 179/2013/TT-BTC hướng dẫn xóa nợ tiền thuế

Thông tư
Thông tư 179/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/07/2007...