fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Văn bản 10/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế tài nguyên

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành 26/05/2015 năm 2016 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên

Ngày hợp nhất: 26/05/2015

Xem & Download: Văn bản 10/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế tài nguyên

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định 10/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài nguyên.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 01/01/2015 Được hợp nhất
2 Nghị định 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên 2009 01/07/2010 Được hợp nhất

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online