fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Trợ giúp khác phần mềm kế toán 3TSoft

A. Cập nhật dữ liệu Excel

⇑ Các trợ giúp khác

Đối với mỗi phần mềm kế toán, danh mục đối tượng và danh mục vật tư hàng hóa là hai danh mục mà người sử dụng thường xuyên phải dùng và có nhiều thông tin nhất. Trong nhiều trường hợp, người sử dụng đã có danh mục đối tượng và danh mục vật tư hàng hóa trong file excel. Để tránh trường hợp người sử dụng phải nhập lại những thông tin đã có sẵn, phần mềm kế toán 3TSoft có chức năng cập nhật danh mục từ Excel với điều kiện file excel phải được xây dựng theo mẫu quy định của 3TSoft (người sử dụng có thể download tại website: http://vnaahp.vn). Người sử dụng cũng có thể cập nhật số dư đầu kỳ tài khoản, tồn kho đầu kỳ và chứng từ kế toán từ excel.


Cập nhật danh mục từ Excel phần mềm kế toán 3tsoft
Người sử dụng chỉ cần bấm vào dấu ba chấm để chọn đến tệp danh mục đối tượng và tệp danh mục vật tư hàng hóa. Sau khi chọn xong đường dẫn đến các tệp danh mục, người sử dụng chọn “Chấp nhận” để chương trình thực hiện quá trình cập nhật các danh mục đó vào phần mềm. Khi quá trình cập nhật được thành công, chương trình sẽ hiện ra cửa sổ thông báo “Đã cập nhật xong”, người sử dụng chọn OK để kết thúc quá trình cập nhật.


B. Export dữ liệu sang phần mềm HTKK

⇑ Các trợ giúp khác

Mục đích của phần này là export báo cáo thuế GTGT từ phần mềm kế toán 3TSoft sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế bao gồm

 1. Tờ khai thuế
 2. Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào GTGT
 3. Bảng kê chứng từ hàng hoá bán ra GTGT
 4. Bảng cân đối kế toán
 5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 6. Lưu chuyển tiền tệ


Export dữ liệu sang phần mềm HTKK

 

Thông tin Diễn giải
Từ ngày – Đến ngày Là ngày đầu tháng và cuối tháng tương ứng người sử dụng cần lập báo cáo thuế
Tài khoản thuế GTGT đầu vào Là tài khoản ghi nhận thuế GTGT đầu vào
Tài khoản thuế GTGT đầu ra Là tài khoản ghi nhận thuế GTGT đầu ra
Hóa đơn Chỉ tiêu này có 2 lựa chọn:
C-Có lấy hóa đơn hủy
K- Không lấy hóa đơn hủy
Số tiền đề nghị hoàn Là số tiền thuế GTGT đề nghị hoàn của kỳ đang kê khai thuế
Đường dẫn Là đường dẫn đến thư mục cài phần mềm HTKK. Để xem đường dẫn này, người sử dụng bấm chuột phải vào biểu tượng HTKK trên màn hình Windows (Dekstop), chọn Properties, người sử dụng có thể tham khảo đường dẫn đó. Nếu cài mặc định theo phần mềm HTKK, thì đường dẫn là C:\Program Files\HTKK130\DataFiles.
Chú ý: Người dùng chỉ chọn đến thư mục DataFiles, không được chọn đến một mã số thuế nhất định. Chương trình tự động chọn đến đúng mã số thuế đã đăng ký trong phần mềm.

Sau khi đã hoàn thành quá trình khai báo, người sử dụng bấm “Thực hiện” để chương trình thực hiện quá trình export dữ liệu sang phần mềm HTKK. Khi quá trình cập nhật được thành công, chương trình sẽ hiện ra cửa sổ thông báo “Đã thực hiện xong”, người sử dụng chọn OK để kết thúc quá trình export.


C. Đăng ký sử dụng bản quyền

⇑ Các trợ giúp khác
Bước 1: Tải file bản quyền về, giải nén ra sẽ được 1 file .dll
Đăng ký sử dụng phần mềm kế toán 3tsoft

Bước 2: Trên thanh menu chọn Trợ giúp rồi chọn Đăng ký sử dụng
Đăng ký sử dụng phần mềm kế toán 3tsoft

Bước 3: Tại cửa sổ hiện ra chọn nút đường dẫn […]
Đăng ký sử dụng phần mềm kế toán 3tsoft

Bước 4 : Dẫn đường tới file .dll vừa giải nén tại bước 1 chọn Open
Đăng ký sử dụng phần mềm kế toán 3tsoft

Bước 5 : Chọn chấp nhận, khi phần mềm báo Đã đăng ký thành công! Chọn ok
Đăng ký sử dụng phần mềm kế toán 3tsoft

Đăng ký sử dụng phần mềm kế toán 3tsoft

Sau khi đã hoàn thành, người sử dụng chọn Chấp nhận để chương trình thực hiện quá trình đăng ký. Khi quá trình đăng ký được thực hiện thành công, chương trình sẽ hiện ra cửa sổ thông báo “Đã đăng ký xong”, người sử dụng bấm OK để kết thúc quá trình đăng ký.

ĐĂNG KÝ, GIẢM ĐẾN 10%

Send me a copy


Hàng nghìn doanh nghiệp đã và đang sử dụng các tính năng tiện ích của 3TSoft. Họ đã tìm thấy giải pháp cho các công việc kế toán của mình. Còn Bạn? Hãy bấm máy và liên hệ ngay với Chúng tôi để sở hữu một phần mềm kế toán hiệu quả và hữu ích.

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online