fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tổng quan về các hình thức quản lý dự án theo Luật xây dựng

Có những hình thức Quản lý dự án nào?

Tổng quan về các hình thức quản lý theo Luật xây dựng số 50/2014/QH13 & Nghị định 59/2015/NĐ-CP, theo quy định tại Điều 62 – Luật Xây dựng số 50/2014, có tất cả 04 hình thức quản lý, cụ thể như sau:

Tổng quan về các hình thức quản lý dự án theo Luật xây dựng

Tổng quan về các hình thức quản lý dự án theo Luật xây dựng

01. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành,khu vực
Trường hợp áp dụng:

 • Dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước.
 • Dự án theo chuyên ngành sử dụng vốn Nhà nước ngoài Ngân sách của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.


02. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án

Trường hợp áp dụng:

 • Dự án sử dụng vốn Nhà nước quy mô Nhóm A có công trình cấp đặc biệt; có áp dụng công nghệ cao được Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ xác nhận bằng văn bản.
 • Dự án về Quốc phòng, An ninh có yêu cầu bí mật Nhà nước.


03.
Thuê Tư vấn quản lý dự án
Trường hợp áp dụng:

 • Dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước ngoài Ngân sách, vốn khác.
 • Dự án có tính chất đặc thù, đơn lẻ


04.
Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
Trường hợp áp dụng:

 • Dự án cải tạo, sửa chữa quy mô nhỏ.
 • Dự án có sự tham gia của cộng đồng

Phó phòng KTXD ThangLong – TDK – MB
Nguyễn Như Duẩn

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online