fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Category: Thành lập doanh nghiệp

Thủ tục cần làm khi thành lập và sau khi thành lập doanh nghiệp

Thủ tục cần làm khi thành lập và sau khi thành lập doanh nghiệp
Các thủ tục cần thiết khi làm thành lập doanh nghiệp và sau khi thành lập, chủ Doanh nghiệp cần làm những gì khi bắt đầu hoạt động...

Miễn nhiều phí, lệ phí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Miễn nhiều phí, lệ phí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 11/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017. Theo đó, những hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định chi tiết bằng những con số cụ thể. Đặc biệt, doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn nhiều loại...

Hóa đơn tự in – Đối tượng áp dụng và thủ tục tạo hóa đơn tự in

Hóa đơn tự in - Đối tượng áp dụng và thủ tục tạo hóa đơn tự in
Những điều kiện gì để được tự in hóa đơn hay thủ tục tiến hành tự in hóa đơn như thế nào đúng với quy định của phát luật hiện vẫn là một câu hỏi khó với các Doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ trình bày cụ thể các bước để tiến hành tự in hóa đơn...

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế sau khi Thành lập Doanh nghiệp

Những điều cần biết khi Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế theo đúng thời hạn quy định tại Điều 22 Luật quản lý thuế dành cho Doanh nghiệp mới thành lập...

Phá sản Doanh nghiệp – Những thông tin cần chú ý

Những điều cần biết khi Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng
Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản, DN cần lưu ý điều gì?...

Hiểu biết cơ bản về tạm ngưng, giải thể, phá sản Doanh nghiệp

Những điều cần biết khi Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng
Nếu Quý Khách tạm ngưng, giải thể, hoặc phá sản Doanh nghiệp mà chưa rõ thủ tục hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn cụ thể...

Tổ chức, Cá nhân không có quyền thành lập, quản lý Doanh nghiệp

Những điều cần biết khi Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng
Những lưu ý về tổ chức, cá nhân không được quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam được nêu tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 ...

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện và bị cấm

Những điều cần biết khi Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng
Hướng dẫn lựa chọn ngành nghề kinh doanh có điều kiện và bị cấm sau đây sẽ giúp bạn lựa chọn đúng ngành nghề kinh doanh theo pháp luật...

Vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp TNHH một thành viên

Những điều cần biết khi Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng
Hướng dẫn về vốn điều lệ khi thành lập Công ty TNHH một thành viên được hướng dẫn tại điều 74, Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13 quy định về vốn điều lệ khi Thành lập doanh nghiệp TNHH một thành viên...

Hướng dẫn về vốn điều lệ khi thành lập Công ty Cổ phần

Những điều cần biết khi Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng
Hướng dẫn về vốn điều lệ khi thành lập Công ty Cổ phần được hướng dẫn tại điều 111, Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13 quy định về vốn điều lệ khi Thành lập doanh nghiệp Cổ phần...