fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tiền ăn ca tính vào chi phí của Doanh nghiệp như thế nào?

Tiền ăn ca tính vào chi phí của Doanh nghiệp như thế nào?

 1. Đối với thuế thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Điều 6, Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi phí nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện sau và không nằm trong các khoản chi nêu tại khoản 2, điều 6 (37 khoản không được trừ).

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (quy định mới).

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

 1. Đối với thuế thuế thu nhập cá nhân

Theo hướng dẫn tại điểm g5, khoản 2, điều 2, chương I – Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân:

 • Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.
 • Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.
 • Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.
 1. Hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:

+ Theo Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011, mức chi tiền ăn giữa ca cho người lao động tối đa là: 620.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 15/06/2011.

+ Theo Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011, mức chi tiền ăn giữa ca cho người lao động tối đa là: 680.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 01/05/2012 (quy định hiện hành)

Chúc Quý khách và các Bạn đọc thu thập được các thông tin bổ ích, trong trường hợp có vấn đề chưa rõ hoặc cần tìm hiểu thêm, Quý khách và các Bạn đọc có thể liên hệ với bình luận facebook hoặc Googleplus ở phía dưới trang viết hoặc phần “Liên hệ“.

Chia sẻ để thành công

One Comment

 • huu

  Mình muốn hỏi rằng, nếu mình chi tiền ăn ca vượt quá mức quy định thì dn mình có đc trừ vào thu nhập tính thuế k nhi

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online