fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thủ tục mua hóa đơn cho Doanh nghiệp chưa được cấp phép đặt in hóa đơn

Văn bản pháp luật áp dụng về việc mua hóa đơn:

 • Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

1. Đối tượng

 • Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh
 • Hộ, cá nhân kinh doanh
 • Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
 • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính
 • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế

2. Trình tự thủ tục

Bước 1

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh gửi Hồ sơ mua hóa đơn đến Phòng/Bộ phận Ấn chỉ Cục Thuế/Chi cục Thuế

Bước 2

Phòng/Bộ phận Ấn chỉ Cục Thuế/Chi cục Thuế sẽ nhận và kiểm tra lại các thông tin trong hồ sơ.
– Không đạt » Bước 3
– Đạt » Bước 4

Bước 3

Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn để bổ sung Hồ sơ mua hóa đơn

Bước 4

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đến cơ quan thuế để mua hóa đơn

Bước 5

Ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn

3. Hồ sơ mua hóa đơn bao gồm:

 1. Đơn đề nghị mua hóa đơn
 2. Giấy chứng minh nhân dân của người trực tiếp đến mua hóa đơn
 3. Văn bản cam kết/ Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền
 4. Bảng kê hóa đơn hết giá trị sử dụng (*)

(*) Áp dụng đối với DN đang tự in, đặt in hóa đơn chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế vẫn còn hóa đơn không tiếp tục sử dụng.

Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn
(Mẫu số 3.3, phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC);

Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn

Mẫu Văn bản cam kết
(Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

Mẫu Văn bản cam kết

Lưu ý:

 • Loại hóa đơn được bán căn cứ vào phương pháp nộp thuế của tổ chức, cá nhân.
 • Đối với lần mua đầu tiên: Số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hóa đơn.
 • Đối với các lần mua tiếp theo: Cơ quan thuế sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế và đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn sẽ giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày, số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc mua hóa đơn của cơ quan thuế!

Ban tư vấn ThangLong-TDK-MB

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online