Site icon Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh miền bắc

Thông tư 76/2014/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất của Bộ Tài chính

Thông tư

Thông tư

Thông tư 76/2014/TT-BTC ban hành ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất

Ngày hiệu lực: 01/07/2014

Xem & Download: Thông tư 76/2014/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất của Bộ Tài chính

Phạm vi điều chỉnh: 

Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn việc xác định và tŕnh tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền sử dụng đất; miễn, giảm thu tiền sử dụng đất; ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất; hướng dẫn xử lư chuyển tiếp và một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là Nghị định số 45/2014/NĐ-CP).

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1
Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
01/07/2014 Được hướng dẫn
2
Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
20/12/2013 Bị sửa đổi bổ sung
3
Quyết định 1864/QĐ-TCT năm 2011 về Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hànhh
01/01/2012 Bị sửa đổi bổ sung
4
Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
19/06/2015 Hợp nhất

 

Exit mobile version