Site icon Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh miền bắc

Thông tư 297/2016/TT-BTC cấp, quản lý chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán

Thông tư

Thông tư

Thông tư 297/2016/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2016 về cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Số hiệu 297/2016/TT-BTC Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 15/11/2016 Nơi ban hành Bộ tài chính
Ngày hiệu lực 01/01/2017 Tình trạng Còn hiệu lực
Xem & Download Thông tư 297/2016/TT-BTC cấp, quản lý chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán
Phạm vi điều chỉnh
Thông tư 297/2016/TT-BTC quy định về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

Bạn có thể tìm Thông tư 297/2016/TT-BTC và các văn bản liên quan khác trong bài Hệ thống văn bản pháp luật về Luật Kế toán

Exit mobile version