Site icon Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh miền bắc

Thông tư 22/2016/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản pháp luật

Thông tư

Thông tư

Thông tư 22/2016/TT-BXD ngày 01/07/2016 do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh


Ngày hiệu lực: 01/07/2016


Xem & Download: Thông tư 22/2016/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản pháp luật


1. Thông tư 22/2016/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật có quy định về Điều kiện đầu tư kinh doanh

2. Thông tư 22/2016/TT-BXD bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về Điều kiện đầu tư kinh doanh


Exit mobile version