fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thông tư 201/2013/TT-BTC thỏa thuận xác định giá tính thuế

Thông tư 201/2013/TT-BTC ban hành ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế

Ngày hiệu lực: 05/02/2014

Xem & Download: Thông tư 201/2013/TT-BTC thỏa thuận xác định giá tính thuế

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 201/2013/TT-BTC hướng dẫn về việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (sau đây được gọi tắt là APA) trong quản lý thuế.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

Thông tư 201/2013/TT-BTC hiện tại chưa có văn bản liên quan, Đại lý thuế Hải Phòng sẽ cập nhật sớm khi có thay đổi

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online