fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thông tư 193/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT

Thông tư 193/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính  ban hành ngày 24/11/2015 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT

Ngày hiệu lực: 10/01/2016

Xem & Download: Thông tư 193/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư 193/2015/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đăi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 01/01/2009 Được hướng dẫn
2 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 01/01/2009 Được hướng dẫn
3 Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng 01/01/2014 Được hướng dẫn
4 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng 01/01/2014 Bị sửa đổi bổ sung

 

 

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online