fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thông tư 176/2012/TT-BTC quy định các chi phí đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 176/2012/TT-BTC ban hành ngày 10/12/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Ngày hiệu lực: 10/12/2012

Xem & Download: Thông tư 176/2012/TT-BTC quy định các chi phí đăng ký doanh nghiệp

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Quyết định 3169/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính 10/12/2012 Sửa đổi Tải biểu mẫu
2 Thông tư 106/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp 01/10/2013 Sửa đổi Tải biểu mẫu
3 Thông tư 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 12/11/2006 Hết hiệu lực một phần Tải biểu mẫu

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online