fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn NĐ 67/2011/NĐ-CP

Thông tư 152/2011/TT-BTC  ban hành ngày 11/11/2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Xem & Download: Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn NĐ 67/2011/NĐ-CP

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Quyết định 02/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường 03/12/2011 Sửa đổi Tải biểu mẫu
2 Luật Thuế bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 57/2010/QH12 01/01/2012 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Nghị định 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường 01/01/2012 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
4 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội 01/07/2006 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
5 Thông tư 06/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu 01/01/2001 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
6 Thông tư số 63/2001/TT-BTC bổ sung, sửa đổi Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu 01/01/2001 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
7 Thông tư 70/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của Bộ Tài chính về phí xăng dầu 01/01/2003 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

 

Từ khóa tìm kiếm:

  • THÔNG TƯ 152
  • 152/2011/TT-BTC
  • maẫu biểu TT152
  • nghị định 67/2011

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online