fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thông tư 150/2012/TT-BTC cập nhật kiến thức kiểm toán viên

Thông tư 150/2012/TT-BTC ban hành ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Xem & Download: Thông tư 150/2012/TT-BTC cập nhật kiến thức kiểm toán viên

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 150/2012/TT-BTC hướng dẫn về cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 11 Luật Kiểm toán độc lập.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

Thông tư 150/2012/TT-BTC hiện chưa có văn bản liên quan, Kiểm toán Hải Phòng sẽ cập nhật sớm khi có thay đổi

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online