fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Thông tư 124/2011/TT-BTC ban hành ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Ngày hiệu lực: 15/10/2011

Xem & Download: Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Thông tư 34/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 01/04/2013 Sửa đổi Tải biểu mẫu
2 Nghị định 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ 01/09/2011 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Thông tư 68/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 10/06/2010 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online