fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thông tư 11/2012/TT-BTC miễn thuế xuất khẩu với vật liệu xây dựng

Thông tư 11/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 04/02/2012 hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan

Ngày hiệu lực: 20/03/2012

Xem & Download: Thông tư 11/2012/TT-BTC miễn thuế xuất khẩu với vật liệu xây dựng

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

Hiện nay Thông tư 11/2012/TT-BTC miễn thuế xuất khẩu với vật liệu xây dựng chưa có văn bản liên quan, chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất khi có thay đổi, cảm ơn bạn!

 

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online